Trakya ABİGEM tarafından, Tekirdağ Merkezde 23-24-25 Ekim 2014 Tarihlerinde 3 Günlük Dış Ticaret Eğitim Programı düzenlenecektir.

 

DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitimin Amacı:

Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaret işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için, dış ticaret faaliyetinde bulunan şirket çalışanları ile ileride dış ticaret yapmak isteyen kişilere dış ticaret konusunda kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitmen: NİHAT TURHAN

Eğitim Yeri: Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

Eğitim Tarihi: 23-24-25 Ekim 2014

Saat:10:00 – 17:30

Eğitim süresi:3 Gün

EĞİTİM KATILIM BEDELİ 400TL+KDV’DİR.

(Eğitime Katılım Sınırlıdır Başvuru Şartı Aranacaktır! )

 Programın Kapsadığı Konular:

 • Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Satış Sözleşmesi
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms 2010)
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Ve Kapsadıkları Riskler
 • Dış Ticaretin Finansmanı ve Alternatif Finansman Teknikleri
 • Eximbank’ın İhracatçıya Sağladığı Destekler
 • Dahilde/Hariçte İşleme Rejimi ve Uygulamaları

 Programda Yer Alan Konuların Detaylı İçeriği;

 • DIŞ TİCARETE GİRİŞ VE KAMBİYO MEVZUATI
  • Dış Ticaretin Tanıtımı ve Dış Ticaret İşlemlerine Genel Bakış
  • Dış Ticaretin Nedenleri
  • Dış Ticarete Karşılaşılan Riskler ve Alınması Gereken Önlemler
  • Dış Ticaret Rejimi
  • İhracat Uygulamaları
  • Kambiyo Mevzuatının İhracata ilişkin Uygulama Esasları
  • İthalat Uygulamaları
  • Kambiyo Mevzuatının İthalata İlişkin Uygulama Esasları

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 • Satış sözleşmelerinin taraflar açısından önemi
 • Satış sözleşmesinde bulunması gereken unsurlar
 • Satış sözleşmesi taraflarının kredibiliteleri
 • Satış sözleşmelerinde tahkim müessesesinin önemi
 • Dış Ticarette Belge Uygulamaları
  • Ticari Belgeler
  • Proforma Fatura ( Pro-forma Invoice)
  • Ticari fatura ( Commercial Invoice)
  • Çeki Listesi ( Weight list )
  • Koli/Ambalaj Listesi ( Packing List )
  • Gözetim Belgesi (Certificate of İnspection)
  • Resmi Belgeler
  • Dolaşım Belgeleri ( Movement Certificate)
  • Tasdikli Fatura (Legalized Invoice)
  • Menşe Şahadetnamesi ( Certificate Of Origin)
  • Sağlık/Veteriner Sertifikası (Health/Veterinary Cert.)
  • Taşıma Belgeleri
  • Deniz Konşimentosu (Marine/Ocean Bill Of Lading)
  • Havayolu Taşıma Senedi (Airwaybill/AWB)
  • Nakliyeci Makbuzları/FİATA Belgeleri (FCR-FCT )
  • Karayolu Taşıma Belgesi ( CMR Road Waybill)
  • Demiryolu Taşıma Belgesi ( Rail Consigment note )
  • Sigorta Belgesi
  • Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
  • Finansman Belgeleri
  • Poliçe (Bill of Exchange/Draft)
  • Bono ( Promissory note)

 

 • DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010)
  • Teslim Şekiller ininin Dayanağı ve Amacı
  • Tarafların Yükümlülükleri
  • Yasal Teslim Noktası
  • Riskin Geçişi
  • Masraf ve Maliyetin Taraflar Arasındaki Dağılımı
  • EXW İşyerinde Teslim (Eğitimci Tarafından Anlatılmaktadır.)
  • FCA Taşıyıcıya Masrafsız
  • FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız
  • FOB Gemide Masrafsız
  • CFR Mal Bedeli ve Navlun
  • CIF Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
  • CPT Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim
  • CIP Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim
  • DAT Terminalde Teslim
  • DAP Belirlenen Yerde Teslim
  • DDP Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim

 

 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE TAŞIDIKLARI RİSKLER
  • Ödeme Şekillerinin Taraflar Açısından Önemi
  • Ödeme Şeklinin Seçiminde Dikkat edilmesi Gereken Unsurlar
  • Peşin Ödeme (Down payment/ Advance payment)
   • Peşin Ödemenin Tanımı
   • Peşin Ödemeye İlişkin Bilinmesi Gereken Kurallar
   • Tarafların Riskleri ve Avantajları
   • Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler
  • Mal Mukabili ödeme (Open Account / Cash Against Goods)
   • Mal Mukabili Ödemenin Tanımı
   • Mal Mukabili Ödemeye İlişkin Bilinmesi Gereken Kurallar
   • Tarafların Riskleri ve Avantajları
   • Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler
  • Vesaik Mukabili Ödeme ( Collections/ Cash Against Documents)
   • Vesaik Mukabili Ödemenin Tanımı
   • Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar
   • Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Tabi Olduğu Kurallar (URC 522)
   • Vesaik Mukabili İşlemde Tarafların Riski ve Avantajları

- Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler

 • Vesaiki Tahsile Gönderen Bankaların Görev ve Sorumlulukları
 • Tahsil Bankasının Görev ve Sorumlulukları
 • Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
  • Kabul Kredili Ödemenin Tanımı
  • Poliçe Nedir?
  • Poliçede Bulunması Gereken Unsurlar
  • Poliçenin İncelenmesi
  • Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar
  • Kabul Kredili Ödemenin Çeşitleri
   • Müşteri Kabullü
   • Müşteri Kabullü Banka Avalli
   • Banka Avali İçin Gerekli Şartlar
  • Kabul Kredili Ödemede İşlem Adımları
  • Kabul Kredili Ödemede Tarafların Riski ve Avantajları
 • Akreditifli Ödeme (Letter Of Credit
  • Akreditifli Ödemenin Tanımı
  • Akreditifin Tarafları
  • Akreditifli Ödeme Şeklinin Tabi Olduğu Kurallar (UCP 600)
  • Akreditifli Ödemenin İthalatçıya Sağladığı Faydalar
  • Akreditifli Ödemenin İhracatçıya Sağladığı Faydalar
  • Akreditifli Ödeme Sisteminde Bankaların Rolü
  • Akreditif Çeşitleri
   • Kabilirücu/Dönülebilir Akreditif (Revocable L/C)
   • Gayrıkabilirücü/Dönülmez Akreditif (Irrevocable L/C)
   • Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C)
   • Teyitli Akreditif (Confirmed L/C)
   • Garanti Akreditifleri (Stand by L/C)
  • Ödeme Şekilleri İtibariyle Akreditifler
   • Vesaik İbrazında Ödemeli (Sıght Payment)
   • Poliçe Kabullü (Acceptance)
   • Belirlenen Bir Vadede Ödeme (Deferred Payment)
   • Peşin Ödemeli (Red- Green Clause Akreditif)
  • Akreditif Metin Analizi
  • Vaka Çalışması
   • Olay Anlatımı,
   • Olayla İlgili Tarafların Hataları, Sorumlulukları ve Yaşanan Riskler
   • Olayın UCP 600 Sayılı Broşür Hükümleri Çerçevesinde Cevaplandırılması, Alınması Gereken Önlemler
  • Finansman Özellikli Akreditifler
   • Döner/Rotatif Akreditif ( Revolving L/C)
   • Devredilebilir Akreditif /Transferable L/C)
   • Karşılıklı Akreditifler (Back to Back L/C)

 

 • DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ
  • GİRİŞ
  • İHRACATÇI FİRMALARIN KULLANABİLECEKLERİ DIŞ TİCARET FİNANSMAN ÜRÜNLERİ
   • Prefinansman Kredileri
    • Alıcı prefinanmanı (peşin döviz)
    • Uluslararası prefinansman
    • Bu kredilerin getiriliş şekli
    • Kredinin kullanımı
    • Bu kredilerin ihracat taahhüt hesaplarının kapatılmasına ilişkin mevzuat uygulaması
   • İhracat kredileri
    • Kredinin tanımı
    • Mal ihracı amacıyla kullandırılan sevk öncesi krediler
    • Fiili ihracattan sonra, ihracat vesaiki karşılığı kullandırılan sevk sonrası kredi
    • Bu kredilerin ihracat taahhüt hesaplarının kapatılmasına ilişkin mevzuat hükümleri
   • İhracattan doğan alacakların satılması (iştira kredisi/iskonto)
    • Kredinin tanımı
    • İhracatçıya rücü edilmeksizin satın alınan ihracat bedelleri
    • İhracatçıya rücü edilebilerek satın alınan ihracat bedelleri
   • Factoring
    • Factoring nedir
    • İhracat işlemlerinde factoring
    • Ihracat factoring’in işleyişi

 

 • İTHALATÇI FİRMALARIN KULLANABİLECEKLERİ DIŞ TİCARET FİNANSMAN ÜRÜNLERİ
  • İthalat akreditifine ait vesaikin post-finansmanı (Post-financing/Re-financing)
   • Tanımı
   • Kullanım ve İşleyişi
   • Kredinin kullanımında uyulması gereken mevzuat hükümleri
   • Kredinin maliyeti ve zorunlu masraflar
  • Yurt dışındaki İhracat Kredi veya İhracat Garanti Kuruluşlarından Sağlanan Alıcı Kredileri / İthalat Kredileri (Hermes, ERG,KFW, ODN türü Export Credit Agency Kredileri)
   • Kredinin tanımı
   • Kredinin kullandırım koşulları
   • Krediye müracaat esasları
   • Kredinin kullanımı ve işleyişi
   • Bu krediye ilişkin uyulması gereken ülkemiz mevzuat hükümleri
   • Kredinin maliyeti
  • Ayni krediler ve ayni krediler kapsamındaki kabul kredili ödemelerde Banka Aval Kredisinden faydalanmak
   • Tanım
   • Kullanımı
   • İşleyişi
  • İthal edilecek makine ve ekipmanlar için leasing kuruluşlarından finansman sağlamak
   • Leasing Nedir
   • Leasing İşleminde taraflar
   • Leasing sisteminin işleyişi

 

 • İTHALATÇI VE İHRACATÇI FİRMALARIN BİRLİKTE KULLANABİLECEKLERİ DIŞ TİCARET FİNANSMAN ÜRÜNLERİ
  • Mal ve Hizmet Takası (Bartering)
   • Tanım
   • Özel Takas
   • Bağlı Muamele
  • Dış Ticarette Garanti Mektupları (Letter of Guarantee)
   • Tanım
   • Direk Harici Garantiler
   • Kontrgarantiler
   • Garanti mektubu çeşitleri

 

 • EXİMBANK’IN İHRACATÇILARA SAĞLADIĞI DESTEKLER
  • Eximbankin Kuruluş Amacı ve Görevleri

 

 • EXİMBANK KREDİLERİ
  • Sevk Öncesi İhracat Kredisi
  • Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi
  • İhracat Hazırlık Kredileri (Performans Kredisi)
  • Kobi İhracat Hazırlık Kredisi
  • Özellikli Olan Krediler
 • EXİMBANK KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI
  • Amaç ve Kapsam
  • Kapsanan Riskler
  • Müracaat Esasları
  • Sevkiyat Bildirimi
  • Alıcı Limiti
  • Sigortanın Maliyeti
  • Tazmin Esasları
  • Sigortanın İhracatçıya Sağladığı Avantajlar

 

 • DAHİLDE/HARİÇTE İŞLEME REJMİ ve UYGULAMALARI
  • GİRİŞ
   • Ülkemiz Teşvik Sistemi Genel Çerçevesi

 

 • DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
  • Amaç/Kapsam
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)

-Belgenin veriliş amacı/kapsamı

-Müracaat esasları

 • İhracat Sayılan Satış Teslimler Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi Düzenlenmesi

-İthalatta Şartlı Muafiyet Kapsamında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi

 1. İthalatta Şartlı Muafiyet
 2. Eş Değer Eşya Kullanımı
 3. Yurt İçi Alımlar
 4. Geri Ödeme Sistemi kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi Düzenlenmesi
 5. Belgenin Kullanımı
 6. İndirimli teminat uygulaması
 7. İthal ve İhraç aşamalarında Gümrük İdarelerince yapılan işlemleri
 8. Telefi edici vergi
 9. Kısmi teminat iadesi
 10. Belgenin kapatılması
 11. Gümrüklerce Verilen Dahilde İşleme İzni
  • Amaç/ Kapsam
  • Dahilde İşleme İzni verilecek Haller
  • İzin Süresi
  • Dahilde İşleme İzni’nin İhracat Taahhüt Hesabının kapatılması

 

 • HARİÇTE İŞLEME REJİMİ
  • Amaç/ Kapsam
  • Hariçte İşleme İzin Belgesi/İzni
   • Belgenin veriliş amacı/kapsamı
   • Belge için müracaat esasları
   • Belge’nin Dış Ticaret İşlemlerinde kullanımı/gümrük işlemleri
   • Belgenin Kapatılması

 

 

 

 

BİZE ULAŞIN
Hizmetlerimizle ilgili sorularnız ve danışmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşın
 
ETKİNLİK TAKVİMİ