Tekirdağ TSO ile işbirliğinde gerçekleştirilen 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bilgilendirme toplantısı 73 işletme yetkilisinin katılımı ile tamamlandı

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve Trakya ABİGEM A.Ş. iş birliği ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda, 6331 Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bilgilendirme Toplantısı 25 Nisan 2013 tarihinde düzenlendi. Toplantıya Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter İrfan Ekici ve çok sayıda Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi katıldı. Toplantı Trakya ABİGEM A.Ş. Direktörü Fatih Yıldız’ın Trakya ABİGEM’i anlattığı tanıtım sunumu ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter İrfan Ekici, “ Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize faydalı olacağını düşündüğümüz 6331 Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bilgilendirme Toplantısını sizlerin de katılımı ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yeni kanunla birçok yenilik ve değişiklik ön plana çıkmakta ve üyelerimizin kanun kapsamında mağdur olmamaları için bu tür bilgilendirme toplantılarını düzenlemeye devam edeceğiz, Bölge ekonomisine yön veren bir kurum olma misyonu ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası her zaman üyelerinin gelişimini ve rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir. Görevimiz üyelerimize yeni kanunu anlatmak, çekincelerini dinlemek ve gerekli girişimleri TOBB ve Bakanlıklar nezdinde gerçekleştirmektir” dedi.

 

Uzman Selami Turhan tarafından gerçekleşen sunumda, iş güvenliğinin 19. yüzyılda yasal düzenlemeler altına alındığı, ülkemizde gerçekleşen kazalar hakkında istatistiksel bilgiler aktarıldı. Gerçekleşen toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile gelen yenilikler ve yapılması gerekilenler masaya yatırılarak bilgilendirme yapıldı. Ülkemizde her yıl 100.000 iş kazası, 3500-4000 malul, 1500 ölüm vakası yaşandığına dikkat çekilerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ciddi önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

 

Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun 6 ncı maddesine göre ve yürürlük maddesinde belirtilen süreler dikkate alınarak, Kanun kapsamında yer alan işyerlerinin tamamında en az bir iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri olarak adlandırılan bu üç iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonelinin işyerlerinde görevlendirilmesi yükümlülüğünün işverenlerce yerine getirilip getirilmediğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca takibi ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına dayalı olarak çalışan elektronik bir sistem tarafından yerine getirilecektir.

 

Sürecin devamında, her bir işyerinin “ işyeri yetkilisi ” olarak SGK’ya bildirilen çalışanlarının e-devlet şifrelerini almaları ve bahse konu elektronik sisteme isimlerine tanımlı olan şifreleriyle erişim sağlayarak, yetkilisi oldukları işyerinde görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini elektronik ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

 

Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.

 

 

BİZE ULAŞIN
Hizmetlerimizle ilgili sorularnız ve danışmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşın
 
ETKİNLİK TAKVİMİ