Trakya Kalkınma Ajansı 21 Milyon TL Kaynak Ayırdığı, 2012 Mali Destek Programını Açıkladı. Başvuru İçin Son Gün 22 Şubat 2012

Trakya ABİGEM tarafından Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası için başvurusu hazırlanan ve “ Sivil Toplum Diyaloğu – AB-Türk Odaları Forumu-II: AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı” kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne (CFCU) sunulan “Wine Cluster in Tekirdağ: WTC” (Tekirdağ’da Şarap Kümelenmesi) projesi hibe almaya hak kazanmış ve onaylanmıştır.

 

Proje, bölgede rekabet, iş imkânı yaratma ve sermaye birikimi sağlama konusunda yüksek potansiyele sahip şarap sektörünün gelişimine katkı sağlamayı amacıyla hazırlanmıştır. Toplamda 146.584.08 Euro olan proje bütçesinin, yüzde 90’ına tekabül eden 131.986.83 Euro’su Avrupa Birliği’nden hibe olarak alınmıştır. Proje bütçesinin kanal 14.597.25 Euro’su Tekirdağ Ticaret ve Sanayi odası tarafından eş finansman olarak sağlanacaktır.

 

Aralık 2012’de yürütülmeye başlanan proje bir yıl boyunca devam edecek ve proje faaliyetlerinde İspanya’nın Castellon bölgesi Ticaret Odası ile ortaklık kurulacaktır. Proje sonucunda Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje yönetim ve uluslararası işbirliği kapasitesi geliştirilecektir.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda Tekirdağ bölgesindeki şarap üreticilerinin kümelenerek, rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra Castellon Ticaret Odası ile gerçekleştirilecek işbirliği sonucunda şarap üreticilerimizin inovasyon ve markalaşma konusunda ki kabiliyetlerinin arttırılması sağlanacaktır.

 

Bölge ekonomisine yön veren bir kurum olma misyonu ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, yürüteceği bu proje sonucunda, şarap üreten KOBİ’lerin kurumsallaşmasına ve dış ticaret faaliyetlerinin gelişmesine destek olarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemiştir.

 

 

BİZE ULAŞIN
Hizmetlerimizle ilgili sorularnız ve danışmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşın
 
ETKİNLİK TAKVİMİ