Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Kapsamında Sunulan Projelerde Trakya ABİGEM den Büyük Başarı

<p style="text-align: center"> &nbsp;<img alt="" src="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/images/sdadf(3).jpg" style="width: 500px; height: 377px" /></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <span style="color: #800000">Trakya Kalkınma Ajansının 2011 yılında,&nbsp; TR21 Trakya B&ouml;lgesinde yerel akt&ouml;rlerin b&ouml;lgesel kalkınma a&ccedil;ısından &ouml;nem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan &ccedil;alışmalarına destek sağlamak amacı ile proje &ccedil;ağrısına &ccedil;ıktığı Teknik Destek Programı kapsamında </span></h4> <p> &nbsp;</p> <h5> Trakya ABİGEM ilk başvuru tarihi olan 26 Ağustos&#39;ta&nbsp;TR21 b&ouml;lgesinde hizmet veren&nbsp;14 kurumun&nbsp;projesini&nbsp;yazmış ve&nbsp;teslim etmiştir. Aşağıda listesi bulunan&nbsp;6&nbsp; tanesi destek almaya hak kazanmıştır.</h5> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;&nbsp;</strong> 1-Kırklareli Ticaret Borsası</p> <p> &nbsp;&nbsp; 2-Tekirdağ Turizm İşletmecileri Derneği</p> <p> &nbsp;&nbsp; 3-&Ccedil;orlu Belediyesi</p> <p> &nbsp;&nbsp; 4-Muratlı Kaymakamlığı</p> <p> &nbsp;&nbsp; 5-Personel Y&ouml;netimi Derneği Trakya Şubesi</p> <p> &nbsp; &nbsp;6-Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası</p> <p> &nbsp;</p> <h5> Programın 2. son başvuru tarihi olan&nbsp; 31 Ekim&#39;de ise Trakya ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) &nbsp;TR21 b&ouml;lgesinde hizmet veren&nbsp;7 kurumun&nbsp;projesini&nbsp;yazmış ve&nbsp;teslim etmiştir. Aşağıda listesi bulunan&nbsp;&nbsp;6 &nbsp;tanesi destek almaya hak kazanmıştır.</h5> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>&nbsp; 1-Edirne Ticaret ve Sanayi Odası</p> <p> &nbsp;&nbsp; 2-Keşan Ticaret ve Sanayi Odası&nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp; 3-Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;4-&Ouml;nder &Ccedil;ift&ccedil;i Projesi Derneği</p> <p> &nbsp;&nbsp; 5-Tekirdağ Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği</p> <p> &nbsp;&nbsp; 6-L&uuml;leburgaz İş Adamları Derneği</p> <p> &nbsp;</p> <h5> &nbsp;</h5> <h5> Trakya Kalkınma Ajansının 2011 Teknik Destek Programı kapsamında yayınladığı &ouml;ncelikler;</h5> <p> &nbsp;&nbsp; **Yatırım Projesi Araştırma Desteği</p> <p> &nbsp;&nbsp; **Lobi Faaliyetleri Yapma ve Uluslararası Ağ/İlişki Kurma</p> <p> &nbsp;&nbsp; **Eğitim Verme</p> <p> &nbsp;&nbsp; **Danışmanlık Sağlama</p> <p> &nbsp;&nbsp; **Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine Y&ouml;nelik Diğer Faaliyetler</p> <p> &nbsp;&nbsp; **Proje &Uuml;retme Kapasitesinin Geliştirilmesi&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 198px; height: 17px"> <p> Temmuz - Ağustos</p> </td> <td style="width: 198px; height: 17px"> <p> TR21-11-TD-01</p> </td> <td style="width: 198px; height: 17px"> <p> 26 Ağustos 2011, Cuma Saat 18:30</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 198px; height: 17px"> <p> Eyl&uuml;l - Ekim</p> </td> <td style="width: 198px; height: 17px"> <p> TR21-11-TD-02</p> </td> <td style="width: 198px; height: 17px"> <p> 31 Ekim 2011, Pazartesi Saat 18:30</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> Bu program kapsamında desteklenecek projeler i&ccedil;in tahsis edilen toplam kaynak tutarı <strong>600.000 </strong>TL&rsquo;dir.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Bu program &ccedil;er&ccedil;evesinde her bir projeye verilebilecek azami destek tutarı 15.000 TL&rsquo;dir.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Teknik Destek kapsamında uygulanacak faaliyetlerin azami s&uuml;resi <strong>1 (bir) aydır. </strong></p>
BİZE ULAŞIN
Hizmetlerimizle ilgili sorularnız ve danışmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşın
 
ETKİNLİK TAKVİMİ