Rekabet ortamında bir adım önde olmak, güvenilir markalara sahip olmakla mümkündür

<h3 style="text-align: center"> <span style="color: #b22222"><span style="font-family: times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/images/marka.jpg" style="width: 433px; height: 250px" /></span></span></h3> <h3> <span style="color: #b22222"><span style="font-family: times new roman,times,serif">G&uuml;&ccedil;l&uuml; şirketlerin başarı ilkelerinin başında marka stratejisi, marka portf&ouml;y&uuml; ve hizmet verdiği hedef kitleleri i&ccedil;erisindeki g&uuml;&ccedil;l&uuml; konumu gelir. Uluslararası pazarlarda yarışabilmek, g&uuml;venilir markalara sahip olmakla m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. </span></span><span style="color: #b22222"><span style="font-family: times new roman,times,serif">Bunun bilinci ile Trakya ABİGEM olarak Trakya&#39;da hizmet veren t&uuml;m Oda ve Borsa &uuml;yelerine Marka Tescil işlemlerinde %25 indirim teklif ediyoruz. </span></span></h3> <h3> <span style="font-family: times new roman,times,serif"><span style="color: #b22222"><strong>Marka:</strong></span></span></h3> <p> <span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>Marka</strong>, bir firma ya da şahıs tarafından &uuml;retilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından &uuml;retilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan işarettir.</span></p> <p> <span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>Marka tescili</strong>, firmaların &uuml;rettikleri &uuml;r&uuml;nler &uuml;zerindeki kullandığı kelimenin resmi bir kurumda sicile kaydedilmek suretiyle tamamen kendisine ait sinai bir m&uuml;lkiyet hakkı olarak muhafazasını ve bunun kullanımını sağlar.</span></p> <p> <span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>Marka sahibi, marka tescil edildikten sonra, </strong>bu markayı taklit edenlere, markanın aynısı veya benzeri i&ccedil;in başvuranlara karşı hukuki işlemleri yapma hakkına sahiptir.</span></p> <h3> <span style="color: #b22222"><span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>Patent ve Faydalı Model:</strong></span></span><span style="font-family: times new roman,times,serif">&nbsp;</span></h3> <p> <span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>Yenilik: </strong>Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten &ouml;nce, buluş konusunda d&uuml;nyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya s&ouml;zl&uuml; tanıtım, kullanım veya bir başka yolla a&ccedil;ıklanan bilgilerden oluşur.</span></p> <p> <span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>Tekniğin bilinen durumunun aşılması:</strong>Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde &ccedil;ıkarılamayan bir faaliyet</span></p> <p> <span style="font-family: times new roman,times,serif">Sonucu ger&ccedil;ekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.</span></p> <p> <span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>Sanayiye uygulanabilir olma:</strong> Buluş, tarım dahil sanayiinin herhangi bir dalında &uuml;retilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.</span></p> <p> <span style="font-family: times new roman,times,serif">Ekonomik bir değere sahip olan bu belge, hak sahibine belirli bir s&uuml;re i&ccedil;in buluşun başkalarınca kullanılmasına izin vermek ve izinsiz kullanılmasını engellemek hakkını sağlar.</span></p> <h3> &nbsp;<span style="color: #b22222"><span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>End&uuml;striyel Tasarım:</strong></span></span></h3> <p> &nbsp;<span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>Tasarım,</strong>bir &uuml;r&uuml;n&uuml;n t&uuml;m&uuml;, veya bir par&ccedil;ası veya &uuml;zerindeki s&uuml;slemenin, &ccedil;izgi, şekil, bi&ccedil;im, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan &ccedil;eşitli unsur veya &ouml;zelliklerinin oluşturduğu b&uuml;t&uuml;n&uuml; ifade eder.</span></p> <p> &nbsp;<span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>Tasarımımı Neden Korumalıyım; </strong>Tasarım modern bir toplumda giderek artan bir &ouml;neme sahip olmaya başlamıştır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z ticari hayatında, &ouml;zg&uuml;n ve yeni tasarımların geliştirilerek t&uuml;keticinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Birer fikir &uuml;r&uuml;n&uuml; olan tasarımların t&uuml;ketici a&ccedil;ısından &ccedil;ekici bulunması başarılı tasarım kavramını oluşturmakla beraber rekabet g&uuml;c&uuml;n&uuml; artırıcı unsur olmakta ve bu alanda başarıya ulaşmada etkin rol oynamaktadır. Başarılı bir tasarım ise hayal g&uuml;c&uuml;, &uuml;st&uuml;n emek ve ek yatırımlara ihtiya&ccedil; duymaktadır.</span></p> <p> &nbsp;<span style="font-family: times new roman,times,serif">Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve &uuml;r&uuml;ne d&ouml;n&uuml;şen fikrin korunmasının &ouml;nemi bu noktada ortaya &ccedil;ıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın </span><span style="font-family: times new roman,times,serif">başka kişilerce tasarımın ticari ama&ccedil;la kullanımını engelleme hakkı, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; a&ccedil;ısından olduk&ccedil;a &ouml;nemli olmaktadır. Aksi takdirde, &ouml;zg&uuml;n ve yeni tasarımlar fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve hakkın savunulması olduk&ccedil;a zorlaşacaktır.</span></p> <h3> <span style="font-family: times new roman,times,serif"><span style="color: #b22222"><strong>Coğrafi İşaretler:</strong></span></span></h3> <p> <span style="font-family: times new roman,times,serif">Belirgin bir niteliği, &uuml;n&uuml; veya diğer &ouml;zellikleri itibariyle k&ouml;kenin bulunduğu bir y&ouml;re, alan, b&ouml;lge veya &uuml;lke ile &ouml;zdeşleşmiş bir &uuml;r&uuml;n&uuml; g&ouml;steren işaretlerdir.<br /> <br /> Coğrafi işaretler,</span></p> <p> <span style="font-family: times new roman,times,serif">-menşe adı<br /> -mahre&ccedil; işareti<br /> olarak ikiye ayrılmıştır.<br /> <br /> Bir &uuml;r&uuml;n&uuml;n,</span><span style="font-family: times new roman,times,serif"><br /> </span><span style="font-family: times new roman,times,serif">-Coğrafi sınırları belirlenmiş bir y&ouml;re, alan, b&ouml;lge veya &ccedil;ok &ouml;zel durumlarda &uuml;lkeden kaynaklanması<br /> -T&uuml;m veya esas nitelik veya &ouml;zellikleri bu y&ouml;re, alan veya b&ouml;lgeye &ouml;zg&uuml; doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması<br /> -&Uuml;retimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin t&uuml;m&uuml;yle bu y&ouml;re, alan veya b&ouml;lge sınırları i&ccedil;inde yapılması durumunda &quot;menşe adını&quot; belirtir.&nbsp;<br /> <br /> Bir &uuml;r&uuml;n&uuml;n,</span></p> <p> <span style="font-family: times new roman,times,serif">-Coğrafi sınırları belirlenmiş bir y&ouml;re, alan, veya b&ouml;lgeden kaynaklanması<br /> -Belirgin bir niteliği, &uuml;n&uuml; veya diğer &ouml;zellikleri itibariyle bu y&ouml;re, alan veya b&ouml;lge ile &ouml;zdeşleşmiş olması<br /> -&Uuml;retimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş y&ouml;re, alan veya b&ouml;lge sınırları i&ccedil;inde yapılması durumunda &quot;mahre&ccedil; işareti&quot; g&ouml;stergesini belirtir.</span></p> <p> <span style="font-family: times new roman,times,serif">&nbsp;</span></p>
BİZE ULAŞIN
Hizmetlerimizle ilgili sorularnız ve danışmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşın
 
ETKİNLİK TAKVİMİ