2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarını ilan eden Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 15.200.000 TL mali destek sağlayacak

<p style="text-align: center"> <img alt="" src="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/images/jkl_jkl.jpg" style="width: 369px; height: 250px" /></p> <h2> <strong>Konu: G&uuml;ney Marmara Kalkınma Ajansı İhracat ve Yenilik&ccedil;ilik ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları Desteği&nbsp;</strong></h2> <p> 2011 yılı <strong>İhracat ve Yenilik&ccedil;ilik ve Sosyal Kalkınma</strong> Mali Destek Programları Desteği Programlarını ilan eden <strong>G&uuml;ney Marmara</strong> <strong>Kalkınma Ajansı </strong>bu programlar vasıtasıyla <strong>15.200.000 TL</strong> mali destek sağlayacaktır.&nbsp;&nbsp;<strong>İhracat ve Yenilik&ccedil;ilik Mali Destek Programı</strong>amacı ve &ouml;ncelikleri;</p> <p> <strong>&Ouml;ncelik 1: </strong>Sanayi İşletmelerinin İhracat Kapasitelerinin Geliştirilmesi</p> <p> <strong>&Ouml;ncelik 2: </strong>İşletmelerin İhracata Y&ouml;nelik İdari ve Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi</p> <p> <strong>&Ouml;ncelik 3: </strong>Ar-Ge &Ccedil;alışmaları ve Yeniliğin Ticarileştirilmesi</p> <p> &nbsp;İhracat ve Yenilik&ccedil;ilik Mali Destek Programı&rsquo;nın amacı; gelişen G&uuml;ney Marmara B&ouml;lgesi ekonomisinin ihracat, Ar-Ge ve yenilik&ccedil;ilik potansiyelinin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir şekilde g&uuml;&ccedil;lendirilmesidir. Bu suretle de B&ouml;lge ekonomisinin daha rekabet&ccedil;i hale gelmesine katkıda bulunulması amacıyla program kapsamında <strong>11.000.000TL</strong> mali destek sağlanacak. KOBİ&rsquo;lerin başvurabileceği Program &ccedil;er&ccedil;evesinde &ouml;ncelik 1 veya 3 kapsamında başvurular i&ccedil;in asgari 75.000 azami 450.000 TL, &Ouml;ncelik 2 kapsamı i&ccedil;in asgari 25.000 azami 250.000 TL proje bedeline %50 hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi <strong>27 Ocak 2012</strong>Cuma g&uuml;n&uuml; saat 17:00&rsquo;dir.</p> <p> &nbsp;<strong>Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı</strong>amacı ve &ouml;ncelikleri;</p> <p> <strong>&Ouml;ncelik 1: </strong>İşg&uuml;c&uuml; Niteliklerinin Turizm ve İmalat Sanayiinin İhtiya&ccedil;ları Doğrultusunda Geliştirilmesi ve İşg&uuml;c&uuml;n&uuml;n Bu Sekt&ouml;rlere Kanalize Edilmesi</p> <p> <strong>&Ouml;ncelik 2: </strong>B&ouml;lge Kurum ve Kuruluşlarının Hizmet Kalitesinin Y&uuml;kseltilmesi</p> <p> <strong>&Ouml;ncelik 3: </strong>Başta Kadınlar ve Engelliler Olmak &Uuml;zere Dezavantajlı Gruplara Y&ouml;nelik Sosyal İ&ccedil;erme Uygulamalarının Yaygınlaştırılması, Bu Kesimlerin istihdamının ve Girişimciliğinin Artırılması</p> <p> Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı&rsquo;nın amacı, b&ouml;lgenin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamak ve B&ouml;lge Planı&rsquo;nda da belirtildiği gibi b&ouml;lge halkının refah seviyesini y&uuml;kseltmek, beşeri ve sosyal sermayeyi geliştirmek ama&ccedil;larınakatkı sağlayacak olan program kapsamında 4.200.000TL mali destek sağlanacak. Valilikler, Kaymakamlıklar, Yerel y&ouml;netimler ve yerel y&ouml;netim birlikleri, &uuml;niversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi b&ouml;lge m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerinin başvurabileceği Program &ccedil;er&ccedil;evesinde asgari 40.000 azami 200.000 TL proje bedeline %90 hibe desteği sağlanacaktır. Son başvuru tarihi <strong>23 Aralık 2011</strong> Cuma g&uuml;n&uuml; saat 17:00&rsquo;dir.</p> <p> <span style="color: #b22222"><strong><img alt="" src="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/images/abigem.jpg" style="width: 150px; height: 103px" />Trakya ABİGEM A.Ş.</strong> olarak kurumunuzun bu programlardan yararlanması i&ccedil;in danışmanlık ve proje hazırlama hizmeti sunmaktayız. İlgilenen paydaşlarımızın Trakya ABİGEM A.Ş. ile irtibata ge&ccedil;mesini bekliyoruz. </span></p>
BİZE ULAŞIN
Hizmetlerimizle ilgili sorularnız ve danışmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşın
 
ETKİNLİK TAKVİMİ