Trakya ABİGEM in daveti üzerine kurumları tanımak ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirmek amacıyla PUM Türkiye Temsilcisi Cees Van Dijl Tekirdağ’a geldi.

<h2> <span style="color: #b22222"><span style="font-size: 20px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">KOBİ&rsquo;lere &Uuml;cretsiz Danışmanlık Fırsatı</span></span></span></h2> <p> <a href="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/images/PUM.jpg"><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/images/PUM.jpg" style="width: 250px; height: 187px" /></span></span></a><a href="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/images/PUM2.jpg"><img alt="" src="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/images/PUM2.jpg" style="width: 250px; height: 187px" /></a><a href="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/images/PUM3.jpg"><img alt="" src="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/images/PUM3.jpg" style="width: 250px; height: 187px" /></a></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">Hollanda H&uuml;k&uuml;meti ve İşverenler Derneği&rsquo;nin desteği ile kurulan PUM &quot;Programma Uitzending Managers&quot;, 76 &uuml;lkede, 250 g&ouml;n&uuml;ll&uuml; temsilciyle (20&rsquo;si T&uuml;rkiye&rsquo;de) &uuml;cretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. B&uuml;nyesindeki emeklilerin birikim ve tecr&uuml;belerini &ouml;zel sekt&ouml;r&uuml; k&uuml;resel anlamda geliştirmek amacıyla talep eden KOBİ&rsquo;lere &uuml;cretsiz olarak sunan PUM Danışmanlık, 80 &uuml;lkede yılda 2200 projede hizmet vermektedir.</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>Trakya ABİGEM</strong> (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi)&rsquo;in daveti &uuml;zerine kurumları tanımak ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve orta &ouml;l&ccedil;ekli işletmeleri geliştirmek amacıyla PUM Danışmanlık T&uuml;rkiye Temsilcisi Cees Van Dijl Tekirdağ&rsquo;a geldi.</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">27 Ekim tarihinde Trakya ABİGEM&rsquo;in d&uuml;zenlenen ziyaret programı kapsamında Cees Van Dijl Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası&rsquo;nı ziyaret ederek, Tekirdağ ve &ccedil;evre il ve il&ccedil;elerde bulunan işletmeler hakkında bilgiler aldı.&nbsp;</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">Tekirdağ&rsquo;da ki işletmelerin katılımıyla ger&ccedil;ekleşen seminerde;</span></span><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">&nbsp;</span></span></p> <ul> <li> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">PUM Hollanda - Deneyimli Uzmanlar program hakkında bilgilendirme</span></span></li> <li> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">Başvuru s&uuml;recinin tanıtılması ve ilgi duyan firmalardan başvuru kaydının alınması</span></span></li> <li> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">Firmalar ile ikili g&ouml;r&uuml;şmelerin yapılması</span></span></li> <li> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">PUM&rsquo;un d&uuml;nyadaki başarı &ouml;yk&uuml;leri</span></span></li> <li> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">&nbsp;</span></span></li> </ul> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">konu başlıklarında bilgilendirme yapıldı.</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">Programın amacı; KOBİ&rsquo;lerin teknik, işletme veya ticaret ile ilgili sorunlarına deneyimli uzmanlar aracılığı ile &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri getirerek rekabet g&uuml;&ccedil;lerini artırmalarını sağlamaktır. PUM, şirketleri geleneksel KOBİ anlayışının &ouml;tesine taşıyarak &uuml;retime ve teknolojiye y&ouml;n veren, uluslararası işbirliklerine a&ccedil;ık işletmeler haline getirmektir. PUM danışman havuzunda Hollanda nın &ouml;nde gelen hayvancılık; tarım; uluslararası ticaret, kimya vb. gibi sekt&ouml;rlerden emekli olmuş 3000 adet kıdemli uzman bulunmaktadır. Uzmanlar her sekt&ouml;rde bilgi ve tecr&uuml;beye sahiplerdir.</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">PUM, bu faaliyetleri karşılığında, işletmelerden sadece orta sınıf bir konaklama, işletme ile otel arası ulaşım ile g&uuml;nl&uuml;k yeme-i&ccedil;me masrafı talep edilmektedir. Uzmanların geliş-gidiş u&ccedil;uş ve sigorta masraflarını ise PUM karşılamaktadır.</span></span><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">&nbsp;</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">PUM&rsquo;un hizmetlerinden en az 2 yıldır faaliyet g&ouml;steren, 10-250 arasında personel istihdam eden ve yıllık cirosu 25 milyon TL&rsquo;den az olan firmalar faydalanabilir. Başvuru formu doldurulmasından itibaren 10 g&uuml;n &ndash; 3 ay i&ccedil;erisinde bir uzman tayin edilir.</span></span><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">&nbsp;</span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">PUM ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin Trakya ABİGEM ile iletişime ge&ccedil;ebilecekleri kaydedildi.</span></span></p>
BİZE ULAŞIN
Hizmetlerimizle ilgili sorularnız ve danışmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşın
 
ETKİNLİK TAKVİMİ