Trakya Kalkınma Ajansı, 20 Milyon TL Kaynak Ayırdığı 2011 Yılı Mali Destek Programlarının Teklif Çağrısına Çıktı

<h3> <span style="font-size: 16px"><span style="color: #b22222"><img alt="" src="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/images/trakyakalkinmaajansi.jpg" style="width: 387px; height: 274px" /></span></span></h3> <h3> <span style="font-size: 16px"><span style="color: #b22222">Trakya Kalkınma Ajansı, 20 milyon TL Kaynak Ayırdığı 2011 Yılı Mali Destek Programlarının Teklif &Ccedil;ağrısına &Ccedil;ıktı</span></span></h3> <p style="text-align: justify"> <span style="font-size: small"><span style="color: #000000">15 Ağustos 2011 Pazartesi g&uuml;n&uuml; itibariyle &uuml;&ccedil; başlık altındaki mali destek programlarının başvuru rehberlerini yayınlayan Ajans, <a class="simply_extern" href="http://www.proje46.com/" jquery1315987322551="2" rel="index.php?view=simplylink&amp;catid=5&amp;id=1&amp;option=com_simplylinks" title="proje">proje</a> başvurularını 11 Kasım 2011 saat 18:30&rsquo;a dek kabul edecek. </span></span></p> <p style="text-align: justify"> <span style="font-size: small"><span style="color: #000000">Trakya Kalkınma Ajansı tarafından İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı ve K&uuml;&ccedil;&uuml;k &Ouml;l&ccedil;ekli Altyapı Mali Destek Programı başlıklarıyla &ccedil;ıkılan hibe teklifi &ccedil;ağrıları sanayi ve turizm sekt&ouml;rlerinin &ccedil;evresel s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ilkeleri &ccedil;evresinde gelişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n&uuml;n sağlanması, toplumun t&uuml;m kesimlerinin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi temel kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanması, k&uuml;lt&uuml;r, sanat, turizm ve spor alanlarında gelişimin sağlanması, altyapı hizmetleri sayesinde b&ouml;lge halkının yaşam kalitesinin y&uuml;kseltilmesi ile turizm sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n gelişmesine y&ouml;nelik altyapı hizmetlerinin niteliklerinin artırılması gibi &ouml;nemli ama&ccedil;lar i&ccedil;eriyor.</span></span></p> <p style="margin-left: auto"> &nbsp;</p> <h3> <span style="color: #b22222"><a href="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/files/TKA-_ktisadi%20Kalk_nma%20Mali%20Destek%20Program_.doc"><span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı </strong></span></a></span></h3> <h3> <span style="color: #b22222"><a href="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/files/TKA-K___k%20_l_ekli%20Altyap_%20Mali%20Destek%20Program_%20_ZET.doc"><span style="font-family: times new roman,times,serif"><strong>K&uuml;&ccedil;&uuml;k &Ouml;l&ccedil;ekli Altyapı Mali Destek Programı</strong></span></a></span></h3> <h3> <span style="color: #b22222"><a href="http://www.trakyaabigem.org/abigem-trakya/files/TKA-Sosyo-Ekonomik%20Kalk_nma%20Mali%20Destek%20Program_.doc"><span style="font-family: times new roman,times,serif"><b><span style="font-size: 13pt">Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı</span></b></span></a></span><b><span style="font-size: 11.5pt"><o:p></o:p></span></b></h3> <p style="margin-left: auto"> <span style="font-size: small"><span style="color: #000000">Trakya Kalkınma Ajansı&rsquo;nın 2011 Yılı Mali Destek Programlarına ait hibe teklifi &ccedil;ağrıları i&ccedil;in başvurular yalnızca Ajansın Tekirdağ&rsquo;daki Merkez Hizmet Binası&rsquo;na yapılabiliyor. Kapalı zarf i&ccedil;inde taahh&uuml;tl&uuml; posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden kabul edilen başvuruların son başvuru saatinden sonra gelmesi halinde değerlendirmeye alınması kesinlikle m&uuml;mk&uuml;n olmuyor.&nbsp; Mali Destek Programlarından yararlanmak &uuml;zere başvuruda bulunmak isteyenler programlarla ilgili detaylı bilgiye <a href="http://www.trakyaka.org.tr/">www.trakyaka.org.tr</a> adresli Ajans internet sitesinde yayınlanan başvuru rehberlerinden ulaşabiliyor.</span></span></p>
BİZE ULAŞIN
Hizmetlerimizle ilgili sorularnız ve danışmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşın
 
ETKİNLİK TAKVİMİ