KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı ile KOBİ'lere 5.000.000TL'ye kadar Destek

 
KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı ile KOBİ'lere 5.000.000TL'ye kadar Destek
 
Programın Amacı;
  •   İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
  •   Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
  •   KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
  •   KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
  •   Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesidir.

  • Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır. 
  • Başvuru dosyası, Ön Değerlendirme ve Teknik-Mali Raporlar en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar Uygulama Birimi tarafından Başkanlığımıza gönderilecektir.
  • Kurul Değerlendirmesi 16 Mayıs- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

HEDEF SEKTÖRLER;

20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)

25.40 - Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

27- Elektrikli teçhizat imalatı

28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 

30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç) 

32.50- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı sektörlerinde yer alan ürünler

 

KOBİ bir büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır

 

Destek Üst Limiti: 5.000.000 TL (Geri ödemesiz +Geri ödemeli)

Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen desteklemeye esas tutarın %25’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkânları dâhilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.


Destek Unsurları:

a) Makine-teçhizat desteği

b) Yazılım gideri desteği

c) Personel gideri desteği

ç) Bilgi Transferi desteği

d) Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği

e) Hizmet alımı desteği 


Destek Oranı :

% 70 Geri Ödemesiz  Makine-Teçhizat Giderleri için % 70 Geri Ödemesiz ve %30 Geri Ödemeli

NOT: Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir. Bu durumda geri ödemeli destek oranından %15 eksiltme yapılır. 

BİZE ULAŞIN
Hizmetlerimizle ilgili sorularnız ve danışmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşın
 
ETKİNLİK TAKVİMİ