KOSGEB'ten KOBİ'lere 1 Milyon TL destek

Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz 300.000 TL

Geri ödemeli 700.000 TL

Toplam 1.000.000 TL

Proje Süresi Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

 

Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörleri Ve Yazılım Sektörlerindeki KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi”dir.

 

Çağrı kapsamında; bulunduğu ildeki faaliyeti Ek’teki “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi işletmeleri ve tüm illerdeki yazılım işletmeleri, çalıştaylarda katılımcılar tarafından “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

 

Strateji 1.Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

Strateji 3.Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Strateji 4.Pazarlama etkinliğini geliştirme

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma

Strateji 6.(Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 

• Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. 
• 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır. 
• Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. 
• Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır. 
• İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekir.

 

HANGİ GİDERLER DESTEKLENİYOR?
 

1. PERSONEL GİDERLERİ (100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek)

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır. 

Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir. Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti: 

 

• Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL 
• Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL 
• Lisans mezunlarına 2.000 TL 
• Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL 
• Doktora mezunlarına 3.500 TL

 

2. MAKİNE TEÇHİZAT GİDERLERİ (kalıp ve bilişim donanımı dahil)

 

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların (kalıp ve bilişim donanımı dahil) yeni olması şartı aranır 
• 150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 
• 600.000 TL’ye kadar geri ödemeli destek

 

3. YAZILIM GİDERLERİ

  • Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir) 
  •  Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri 
  •  İmalat sektörü işletmeleri: 50.000 TL’ye kadar GERİ ÖDEMESİZ 
  •  Yazılım sektörü işletmeleri: 100.000 TL’ye kadar GERİ ÖDEMESİZ 
  •  Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar GERİ ÖDEMELİ DESTEK

4. HİZMET ALIM GİDERLERİ (100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek)

Eğitim giderleri, Danışmanlık giderleri, Belgelendirme giderleri, Tanıtım giderleri, Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama), Fuar giderleri, Test ve analiz giderleri

BAŞVURU ve KONTROL

• Proje Başvurusu: 24 Nisan 2018 - 22 Haziran 2018 
• İlk Kontrol: 25 Haziran 2018 - 8 Temmuz 2018 
• İşletme Düzeltme: 9-15 Temmuz 2018 
• Son Kontrol: 16 - 22 Temmuz 2018

DEĞERLENDİRME

1. Safha - Online Değerlendirme: 1-17 Ağustos 2018 
2. Safha - Toplantılar: 10 Eylül 2018 - 7 Ekim 2018

KABUL EDİLEN PROJELERİN BİLDİRİLMESİ: 22 Ekim 2018

SON BAŞVURU TARİHİ: 22 Haziran 2018 günü saat 23.59

İLLER BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLE İÇİN TIKLAYIN

BİZE ULAŞIN
Hizmetlerimizle ilgili sorularnız ve danışmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşın
 
ETKİNLİK TAKVİMİ