Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Mali Destek Programı Açıklandı

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanıTrakya Kalkınma Ajansı, 07.03.2019 Perşembe günü itibarı ile uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında; Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı, Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programlarını ilan etmiştir.  Program kapsamında toplam 15 milyon TL kaynağın tablodaki gibi kullandırılması planlanmaktadır.

 

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

BÜTÇE

Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı

6.000.000 TL

Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

4.000.000 TL

İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

5.000.000 TL

TOPLAM

15.000.000 TL

 

2019 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ ve ÇEŞİTLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

 

Program Adı

  Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı

Program Referans No

  TR21-19-TUR

Programın Amacı

Trakya bölgesinin turizmden elde ettiği geliri arttırmak

 

 

Programın Öncelikleri

 1. Bölgede turizm potansiyeli taşıyan yapı ve alanların üstyapılarının/altyapılarının güçlendirilmesi
 1. Bölge içinde destinasyonların çeşitlendirilmesi ve yönetilmesi

 

 1. Mevcut ve alternatif turizm faaliyetlerinin/ürünlerinin geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

6.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az: 100.000 TL

En fazla: 750.000 TL

En az: %25

En fazla: % 75

Proje Süresi

En az: 12 ay

En fazla: 18 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programına yalnızca kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilirler.

 • Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri)
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.)
 • Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, dernekler ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi

 10 Mayıs 2019 saat 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi

 17 Mayıs 2019 saat 18:00

 


2019 YILI SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

 

Program Adı

  Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Program Referans No

  TR21-19-SÜT

 Programın Amacı

  TR21 Trakya Bölgesindeki süt ve süt ürünleri sektörünün rekabet üstünlüğünün geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri

   

 1. Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kooperatiflerin,        birliklerin ve derneklerin kurumsal üretim ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi
 2. Bölgeye has geleneksel süt ve süt ürünlerinde markalaşmanın sağlanması ve pazarlama, satış, dağıtım süreçlerinin tasarlanması

Programın Toplam Bütçesi

  4.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları

Öncelik 1

En az: 100.000 TL

  En fazla: 500.000 TL

Öncelik 2

En az: 100.000 TL

En fazla: 1.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Oranları

En az: %25            En fazla: % 90

Proje Süresi

En az: 15 ay           En fazla: 18 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programına yalnızca kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilirler.

Öncelik 1 kapsamında uygun başvuru sahipleri:

Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren:

 • Kooperatifler ve Birlikler
 • Dernekler

Öncelik 2 kapsamında uygun başvuru sahipleri:

 • Süt ve süt ürünleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren en az 7 işletmenin ortak olduğu Kooperatif (Kooperatifin tüm üye işletmeleri TR21 Bölgesinde kayıtlı olmak ve süt ve süt ürünleri imalatı sektöründe faaliyet göstermek zorundadır. Kooperatife üye asgari işletme sayısı 7 olmalıdır ve Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin her birinden en az bir üye içermelidir.)

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi

10 Mayıs 2019 Saat 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi

17 Mayıs 2019 Saat 18:00

 

2019 YILI İMALAT SANAYİNDE MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

  İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Program Referans No

  TR21-19-MES

Programın Amacı

TR21 Trakya Bölgesinde imalat sanayi sektörlerinin talep ettiği mesleklere yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesi.

Programın Öncelikleri

 1. İmalat sanayi firmalarının talep ettiği mesleki işgücü ihtiyacının yenilikçi modeller tasarlanarak karşılanması
 1. Mesleki eğitim kurumlarının imalat sanayine yönelik bölüm ve alanlarında makine, ekipman ve bilgi altyapısının geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

5.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az: 50.000 TL

En fazla: 400.000 TL

En az: %25

En fazla: % 90

Proje Süresi

En az: 9 ay

En fazla: 12 ay

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi

10 Mayıs 2019 Saat 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi

17 Mayıs 2019 Saat 18:00

 

 

Uygun Başvuru Sahipleri

Zorunlu Ortaklar (En az biri)

Zorunlu İştirakçiler

-Meslek Yüksekokulları (MYO)

-Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM)

-Mesleki ve Teknik Anadolu

Liseleri (MTAL)

-Çok Programlı Anadolu Liseleri

-Milli Eğitim Müdürlükleri  

-Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

-Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO)

-Küçük Sanayi Siteleri (KSS)

Proje konusu veya alanıyla ilgili imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren en az 3 işletme (İşletmede sanayi sicil belgesi olması zorunludur)

 

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi  10 Mayıs 2019 Saat 18:00 olarak belirlenmiştir. Taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi için son tarih 17 Mayıs 2019 Saat 18:00’dir.

BİZE ULAŞIN
Hizmetlerimizle ilgili sorularnız ve danışmak istediğiniz diğer konular için bize ulaşın
 
ETKİNLİK TAKVİMİ